” Djup 1,60… 1,10…” ”Det är bara sjögräs” {BOM}

Ekolod är en fantastik pryl som är kul att kika på under färd och mycket bra att ha när man ska leta sig in i grunda naturhamnar.

I dag skulle vi egentligen ligga still, eftersom det är en vilodag. Men vi inte ville vara med om att vara granne med ett disco med mycket högljudda gäster ända fram till klockan 02:00, så valde vi att flytta från Norra gästhamnen till Södra..

Skepparen var osäker på om det överhuvudtaget gick att ta sig genom Västra kanalen. Enligt sjökortet (uppdaterat 21 jan 2019) är det bara 1,8 meter i ett avsnitt av kanalen. Vi såg dock med egna ögon att flera segelbåtar större än oss gick genom.

Vi hade tur att lyckad pricka den broöppning som kunde beställas till 13:30. Annars var det 18:00 som gällde. Eller 09:30 nästa dag.

Några avsnitt av passagen var lite knepiga, så vi åkte sakta och Monica rapporterade fortlöpande djupet enligt loggen. Djupet var betryggande, mest över tre meter även inom det mörkblå området i kortet.

Efter nittiogradersgiren åt babord kom vi ut på djupare vatten. Mellan 3 och 11 meter enligt kortet. Vi hade 7 meter en lång sträcka.

Vi började närma oss de två röda prickarna samt nästa bro. Eftersom det kanske skulle dröja med broöppning saktade vi ner ännu mer, till 1,5 knop kanske.

Skepparen noterade att de röda prickarna varnade för uppgrundningen om babord och låg kvar med båten i det vita (djupa) området enligt sjökortet.

När vi närmade oss den första röda pricken rapporterade Monica minskade djup. Från 7 till 3 till 1,6 till 1,1! Det är sjögräs säger skepparen, kikar ner i vattnet och ser mycket riktigt en massa sjögräs – och… är det stenar??

Det blir en duns och en smäll och så står vi stilla!

Grundstötningsplatsen markerad med gult kryss i ring

Samtidigt hör vi från bron att bommarna börjar fällas för broöppning.

Skepparen inser sitt misstag eftersom vi alldeles nyss hade de röda prickarna om styrbord. Lägger i backen, trycker på lite gas och båten rör sig bakåt. Vi lossnar direkt från botten och kommer ut på djupt vatten. En skarp BB-sväng och vi går i farleden igen.

I kanalen är djupet mest kring 4 men aldrig under 2.

Nu ligger vi i alldeles ny och lugn gästhamn. Här finns dessutom vatten att tillgå och en liten servicebyggnad. Här kommer vi att sova gott!

PS, Felet i sjökortet kommer att rapporteras till Sjöfartsverket. Det här var en bra påminnelse om att sjökorten inte är så exakta man kan tro. Men det är ju en fördel om man går på rätt sida om prickarna…