Från Borenshult till Forsvik

Första slussen i Borenshult

I dag hade vi tur!

Slussvakten bestämde att de fyra båtar som skulle slussa borde kunna klämmas in i två slusskammare. Därmed fick de stuva om mellan båtarna. I vår grupp hamnade en större segelbåt, som var förberedd för vänster-sida i slussen. Eftersom även vi kör på vänster så skulle vi ligga tvåa.

Att ligga främst vid slussning är ganska tufft. Att ligga tvåa är en barnlek.

Även gastarna fick det lugnare i dag.

Efter de fem slussarna i Borenshult var det en kort transportsträcka till Motala. Där blev det väntetid för järnvägsövergång plus ett mötande fartyg.

Motala är en stor cykelmetropol / åtminstone de år Vätternrundan arrangeras

Vi gjorde ett kort stopp på två timmar, innan vi körde motor över Vättern. Det blåste rakt emot, 5-10 m/s. Eftersom vi inte fick missa broöppningen i Karlsborg, kändes det lugnast att använda dieseln.

Vi fick vänta en stund på broöppningen, sen vidare en ganska kort sträcka till Forsvik.

Högst belägna slussen
Södra slussväggen är att föredra. Den norra består av ojämn sprängsten.
En kort böj från slussen ligger gästhamnen med sprillans ny brygga med bommar.

Från början var det 11 båtar anmälda till kanalturen. Någon dök aldrig upp. Några har fallit bort under resan. Så sista biten fram till Vättern var vi bara 8.

En avslutade resan i Motala och en eller två stannade i Karlsborg. Ser ut som vi är fem kvar som kör vidare i morgon.

Vädret har jag inte nämnt. Det beror på att det har varit fint hela tiden…