Naturhamnar på Lunda

Lunda, östra sidan

Det är inte många som seglar på utsidan av Lundarna. Med hjälp av plottern så är det numera enkelt att undvika de grund som ligger utkastade ett par hundra meter från stranden.

På den västra, inre, sidan av Lundarna finns det en hel del platser man kan komma iland på. På utsidan finns det en handfull för grundgående motorbåtar, men bara någon enstaka för segelbåtar.

Vid vindar mellan V och NO funkar den markerade platsen för segelbåt.

Går det gammal dyning från O till S är det ingen bra idé att gå in. Skulle vinden börja vrida till mellan O och SV är det bäst att lämna platsen. Det är väldigt lite manöverutrymme.

Är det riktigt fint högtrycksväder vågar man använda platsen som natthamn. Men som tillfällig tilläggning är det en väldigt trevlig plats.

Slussa i Göta Kanal – olika säsonger, båtplacering mm

Under högsäsong, 15 juni till 11 augusti år 2021, kör man in i slussen med de båtar som råkar komma samtidigt. Det kan bli kö pga att det är många båtar och/ eller att det är båtar på väg åt andra hållet..

Man får stanna upp till fem nätter i kanalens gästhamnar. Går att stanna längre mot tilläggsavgift.

När vi sommaren 2018 åkte hela Göta Kanal under högsäsong tog det 12 dagar. Då hade vi stannat en extra natt i Motala och gjort en avstickare till Vadstena en natt. Vi åkte veckan före och efter midsommar och slapp köer.

Under försäsong och eftersäsong måste man göra en beställning. Avfärd från Mem, respektive Sjötorp, sker vissa bestämda dagar. Man får efter bokning en Färdplan. Där hittar man vid vilka klockslag man startar varje dag och ungefär när man tar natthamn. Man åker ”i konvoj” under de fem dagar färden tar. Det blir alltså ganska intensiva och långa dagar. Lunchpaus bestäms gemensamt mellan båtarna och den slussvakten som följer med under dagen.

Gästhamnarnas servicehus har mycket bra standard. Nästintill hotellnivå skulle jag säga. Man får två inpasseringskort till servicehusen som man behåller under hela kanalfärden.

Slussvakten bestämmer var i slussen man ska ligga. Vanligtvis ligger större båt framför mindre men segelbåt ligger före motorbåt. Det är lugnare att ligga som 2:a i slussen eftersom vattnet forsar in ”i framkant” av slussen. Att segelbåtar placeras först beror på att man där kan wincha fram båten.

I sommar är slussningen Corona-anpassad, så det är max fyra båtar i varje slussning. Vi får alltså nån nytta av pandemin, trots allt…

Slussa Göta Kanal – Fendrar

Man kan inte ha för många fendrar när man slussar. och man låter fendrarna hänga kvar under kanalfärden.

De flesta fendrarna lägger man såklart på den sida man har slussväggen- men glöm inte att lägga några skyddande fendrar åt andra hållet. Det är inte ovanligt att båtar hamnar på sniskan i slussen…

En klotfender i fören är ett bra skydd när man slussar uppåt.

Fendrarna får stundtals slita hårt mellan båt och vägg. En planka som man hänger utanpå fendrarna är bra att ha.

Tänk på att placera fendrar både högt och lågt. Så lågt att de släpar i vattnet faktiskt. I vissa slussar är vattenytan bara några cm under marknivån.

Även längst bak i aktern är det bra att lägga en klotfender.

Glöm inte ta av eventuellt fenderskydd före slussning. Tyget håller inte så många slussningar…

Slussa i Göta Kanal – Linor

År 2018 – den varma sommaren- gick vi hela Göta Kanal samt Göta Älv. Tidigare har jag slussat t.o.r. Mem – Karlsborg samt Mem – Norsholm.

På Göta Kanals hemsida och på Youtube hittar man mycket bra instruktioner och tips på hur man slussar.

Det här inlägget handlar om saker jag tycker är bra att tänka på när det gäller linorna. I morgon handlar det om fendrar.

Linorna

Lagom till en 8-metersbåt

Man använder två linor vid slussning. Vi har en 10-meterslina i aktern och en 20- meterslina i fören. Båten är 8,4 meter.

Fölande gäller vid slussning uppåt.

På en segelbåt lägger man med fördel linan genom ett block i fören och drar linan till en winch i sittbrunnen.

Man förbereder linorna inför slussningen genom att göra en ögla med ungefär en halvmeters diameter.

Den aktre förtöjningen lägger man vid en ring så rakt upp från båtens knap som möjligt. Öglan läggs över ringen och så fäller man ringen så linan låses.

Illustration: Göta Kanal AB

Akterförtöjning läggs fast i båten. Den rör man inte under slussningen uppåt. Glider aktern ut från slussväggen tar man hem på förtampen.

Linan i fören lägger man på en ring placerad ca 2 ringar framför båten.

När slussvakten öppnar så vattnet stiger i slussen winchar man hela tiden båten inåt och framåt. Man får vara vaksam så fören inte glider ut för långt – då finns risk att strömmen plötsligen trycker in fören med hård kraft i slussväggen. Håll alltså förtampen ganska tajt under slussningen.

Vid slussningen uppåt släpper man av gasten (gastarna) vid ingången till slussen. De tar linorna och följer med båten in i slussen. Man lägger först den aktre förtöjningen och därefter den förliga. Nu kan gasten ta en paus medan wincharen i sittbrunnen får slita!

Detta gäller vid nedåtslussning:

Vid slussning nedåt- som är mycket lugnare- fäster man änden av linan i båten och trär linan genom ringen underifrån och tillbaka ner i båten (om gasten är med i båten). Båda linorna till närmsta ring framför respektive bakom båten.

I den sista slussen i en slusstrappa är alla ombord när man slussar och man släpper bara efter på för och aktertamp vartefter båten sänker sig.

Renovering #6

Sittbrunnsluckan på bb sida har sedan några år börjat ”knastra” och svikta när man kliver på den. I våras var det värre än vanligt.

Troligen har distansmaterialet i luckan gett upp. Kanske pga vatteninträngning.

Möjligen kunde problemet ha lösts genom att jag monterade några balkar under, men jag valde att låta nytillverka en lucka.

Luckan på plats med nymonterade beslag

Jag beställde luckan hos Maxispecialisten (se länk på menysidan) som har kontakt med tillverkare av reservdelar till Maxibåtarna.

Sjösättning 2021

PerMonick redo för sjösättning
På rull mot vattnet
Det är en smal ränna ut till Gubben & Gumman ute på Örsbaken när man går från Nyköping

Sjösättningen och påmastningen gick utmärkt. Dock glömdes vindmätaren sättas upp, så det får jag fixa vid mastkranen i Oxelösund.

10 grader i båten vatten och luft. Det blev riktigt kallt i motvinden.

Det var för kallt och blåsigt för att skära i genuan. Det får vänta till en varmare dag. Riggen är trimmad och storseglet på plats. Lite elektronik kvar att koppla bara, sen är allt klart för segling.