Trafiken tätnar…

Torekov – Höganäs

Som väntat var det mycket och gammal dyning som gick över Skälderviken. Vi gick med avsikt på en kurs långt ut från Kullens fyr, för att på så sätt få halvvind och lite gång i båten i den lätta vinden (3 m/s).

Lagom det var dax att gira babord mot Höganäs vred vinden så vi slapp plattläns. Istället fick vi halvvind och en ökande vind.

Det var bara vi, plus en båt med stor lättvindgenua, som seglade mellan Torekov och Kullens fyr i dag.

De senaste tre dagarna har det varit lika glest mellan fritidsbåtarna som när vi seglade på Höga kusten! Men i dag dök de upp igen. Det är många som går ut från Göteborg (eller ännu längre norrifrån) och siktar direkt på Kullens fyr. Gör man så går man ca 10 sjömil utanför det område som vi ”kustseglare” rör oss i. De är alltså under vår horisont.

Höganäs hamn är utrustad med rejäla pirar och vågbrytare.

Utsikt västerut från en pir.

Det är en stor hamn för fritidsbåtar i Höganäs. Det är grönmarkerade platser med pålar som gäller.

Akterförtöjning i kors är regeln när man förtöjer i pålar. Ovant för en ostkustseglare…

Tilläggningen gick perfekt. 5 poäng av 5 möjliga. Vi såg flera mindre lyckade försök under eftermiddagen. Bl.a. en mindre dansk båt där en i besättningen var nära att trilla i spat när hon inte nådde pålen – dessutom gick de in helt utan några fendrar…

Mast med Sörmlandsledsmärke i toppen = PerMonick!

Nu har vi flyttat SXK-flaggan till babords spridare och den danska flaggan är förberedd för att hissas under styrbords spridare i morgon. Coronapassen är redo! Vilken hamn? Det avslöjas i morgon!