Svenska Högarna -> Lökaön

Den vägen hade vi inte testat tidigare!

Det var så fantastiskt fint på Högarna att vi låg kvar till efter lunch. Vi valde att gå utomskärs till den tilltänkta natthamnen på Lökaön, som ligger ganska nära Möja.

För att ta oss ut på havet tog vi en smal (ca 6 meter som smalast) ränna. Det gick bra tack vare GPS och klart vatten.

Efter motorgång i ganska svag vind men gammal dyning kunde vi vid grundet Stengryndan hissa segel.

Det kom fuktig disig luft som dolde Gillöga skärgård inåt land.

Men när vi gick in i skärgården mellan Lilla Nassa och Björkskär hade det klarnat upp.

Strax dax för flaggnedtagning.

Vi hittade en bra plats att svajankra innanför Tristonskären på Lökaön.

Det var soligt idag så det blir att smörja på aftersun. Vi hade en skön segling i 4-6 m/s och mestadels slör.

En förmiddag på Svenska Högarna

Fyren och inre hamnen (1,0 meter)

I dag fick vi sovmorgon som kompensation för gårdagens tidiga uppstigning.

Söder om oss ligger Skvimparskär. Där har en stor koloni måsar ett tillfälligt boende i avvaktan på att charterresan söderut ska starta. Med jämna mellanrum blir det ett fasligt liv i kolonin – då är en eller flera havsörnar på rövarstråt i kolonin.

Efter lunch ska vi ta oss till någon naturhamn i närheten av Möja.