Sunnanå Hamn

Pos: Sunnanå Hamn. Soligt, 27 grader.

Vinden avtog enligt plan, så de sista sjömilen fick vi åka motor. Sunnanå har en liten gästhamn som ligger ganska väl skyddad bakom en skärm av låga skär.

Hamnområdet har exploaterats på senare år och en mängd stugor, både flytande och vanliga har byggts.

{Ur Wikipedia:}Ett stationshus byggdes 1871. Åtta år senare invigdes Fredrikshald-Sunnanå järnväg, en tio mil lång järnvägslinje. Den användes för att transportera tackjärn från bergslagen och timmer till Norge. Varorna kom med båt till Sunnanå och lastades om till tåg. Järnvägen är numera omvandlad till en cykel- och gångväg som knyter ihop centrala Mellerud med Sunnanå.

Dalbosjön

I dag seglar vi över Dalbosjön, dvs den västra delen av Vänern. Vårt mål är Sunnanå Hamn. Distansen är 24 M. Vinden håller sig kring 4 m/s.

Vi har hissat gennackern (en extra stor genua av tunn spinnackerduk). Farten ökade med ca 1,5 knop och båten går stadigare genom vågorna. Det här seglet kan användas i vindar upp till 6 m/s.

Från hamnen vid Läckö Slott fram till öppet vatten vindlar leden fram mellan tät prickning och trånga sund. Där hade vi bara storseglet uppe och passade på att äta frukost.

Vi räknar med att vara framme vid Sunnanå kl 14:00.