Vinterförvaring segel ☑️

Gennakern 28 kvadratmeter (Code 1) utrullad och förpackad.

Äntligen är båten tömd på alla dynor, segel, kläder, sjökort mm mm för vintern. Seglen är försiktigt vikta och rullade.

Gennakern är däremot utrullad och inpackad i den stora segelsäcken.

Det blev lite senare på säsongen än vanligt av olika orsaker…