Premiär för segling till Danmark

Vindprognosen är västlig vind, 8-12 m/s. Vi kommer att starta med ett rev i storen och delvis inrullad genua.

Vi siktar på Helsingör som bara ligger 12 sjömil bort. Därifrån är det bara två sjömil över till Helsingborg.

Farleden för de stora fartygen går delvis i trafikseparerad led. Där bör vi inte segla. Därför seglar vi över till danska sidan i en lucka mellan dessa separstionszoner.

Rutten är nu inlagd i plottern, så det är bara att ”följa linjen”.