Kalmars nya gästhamn

Ny gästhamn i Kalmar

Förra året nämnde jag till Monica att vid Slottsfjärden borde man kunna ordna en fin gästhamn.

I går blev jag riktigt förvånad när jag upptäckte att det var precis vad man gjort!

Man har muddrat hamninloppet och hamnområdet till 2,0 meter vid medelvatten. Man har lagt ut egna prickar och bojar (som inte finns i det officiella sjökortet ännu). Man har byggt en ny fin brygga med el och vatten. Det är bojar som gäller vid förtöjning.

Det är ganska smalt vid inloppet berättade en motorbåtsägare som hittat in. Det låg även en dansk segelbåt i den nya hamnen när jag var där och tittade.

Det ligger en handritad skiss över hamninloppet på Kalmar Gästhamns hemsida.

En nackdel med GPS-navigeringen…

En bild från klockan 12:00 i går.

Det är mellan tre och åtta sjömil brett mellan Öland och fastlandet, i det avsnitt bilden visar.

Även på den tid alla höll kursen med hjälp av kompassen var båtarna ganska samlade kring ”den optimala” färdvägen. Men tack vare att kompasserna inte var så exakta blev det en spridning på båtarna.

Med en plotter lägger många ut kurslinjen från ostmärket Yttre Kullen i söder till Skansgrundet vid inloppet till Kalmar. Det är en spikrak linje på 30 sjömil.

Om man då även kopplar in autopiloten, vilket många gör, så följer båten denna linje med bara ett 20-tal meters felmarginal. Även om man styr manuellt så strävar man att efter ”att hålla sig på linjen”.

Ska tilläggas att väldigt många väljer att trycka på Start-knappen till dieseln, istället för att börja kryssa. Det ökar antalet som håller sig till kurslinjen. På bilden ser man att 67 procent (8 av 12) av segelbåtarna använde motorn. (Jag har räknat bort de två motorbåtarna). Det blåste mellan 3 och 5 m/s vid tillfället.

Konsekvensen av detta blir, som framgår av bilden, att man måste väja stup i kvarten. Samtidigt är det ju trevligt, man får ju tillfälle att vinka till många andra båtfarare 😀