På svensk mark

När man passerar Ålands hav har man inte bara väder och vind att ta hänsyn till. Det är en massa stora fartyg man måste se till att passera på behörigt avstånd.

På bilden ovan hittar du lätt PerMonick. Det är den lilla rosa båten som pekar åt söder.

De bruna strecken visar var de allra flesta fartyg åker. Det är t o m dubbelfiligt på vissa ställen. Blå markörer betyder passagerarfartyg. Gröna är lastfartyg. Röda är oljetankers. Fyrkant betyder stillaliggande båt. Christer håller koll akterut

Vi kryssade mot vinden (8-10 m/s) och guppade häftigt i vågor och dyning. Vårt mål var platsen där de bruna farlederna sammanstrålar nere i vänstra bildkanten. Monica fick åtskilliga duschar i den krabba sjön.

Efter några timmars kryssande och guppande tröttnade vi och startade motorn. Då kunde vi i allafall åka raka vägen. Hela färden till Fejan tog 8 timmar och distansen var 39 sjömil. En vikingfärja på avstånd.

Vi valde att gå in i Sverige vid Söderarm.

Vi var rätt möra när vi steg iland. Värdshuset med serviceanläggning hade stängt för säsongen.

Men de nya bryggorna är bra att ligga vid.

På Ålands hav

Det blåser 8-10 m/s och går ganska jobbiga vågor. Vi har bottenrevat storen och har rullat ut halva genuan. Båten går stabilt i 4-5 knop. Tyvärr är vinden rakt emot, så överfarten kommer att ta tid. Eventuellt går vi in mot Arholma, om vinden står sig i den riktning den har nu.

Besättningen är vid gott mod och vi har mackor o dryck i beredskap om nån blir hungrig.