24-timmars på 12 timmar!

Den obligatoriska vimpeln.

SXK arrangerar 24-timmarsseglingar runt sveriges kuster, vår och höst. Det gäller att segla så långt som möjligt och tillbaka inom den tiden. Ett särskilt punktkort (numera i en app såklart) visar möjliga rundningspunkter.

Numera kan man välja att segla 12, 24, 48 eller 72 timmar.

Punktkortet med vår segling i dag inritad med feta linjer.

Trots att det var väldigt svaga vindar de första timmarna lyckades vi hålla fart i båten med hjälp av gennackern och punktvalet som gav slör ut till Hävringe.

Passerar Hävringe, där det äntligen började blåsa lite.

Efter Hävringe satte vi kurs mot Gustaf Dal’en – strax utanför sälskyddsområdet.

Gennakern drog fint förbi Gustaf.

Vi vände hemåt utanför Landsort. Då hade vinden ökar till 6-7 m/s.

Tyvärr vred aldrig vinden till S klockan tio, som YR utlovat. Det gjorde att vi före vändningen bytte till genua. Vi fick skota hårt och lyckades sträcka upp till Gäddan (en syd-prick).

Nästa punkt var Köpman dit vi tog oss med hjälp av ett kort slag, då vinden drog emot ytterligare.

Vi sträcker upp mot Gäddan.

Efter Lillhammarsgrundet sträckte vi rakt genom skärgården syd om Mellskären till Marieskär.

Efter en lång-kort kryss genom Hasselö-leden kunde vi efter 11 timmar och 35 minuter gå i mål.

Enligt loggen hade vi seglat 52 sjömil. Enligt punktlistan var distansen 49,4 sjömil. Den senare justeras sedan efter båttypens mätetal och ger det officiella resultatet 47,5 sjömil.

Min ackumulerade distans på ”24-timmars” uppgår därmed till 740 sjömil. Eftersom de gamla distanserna samlades ihop för mellan 40 och 50 år sedan, så är de kanske preskriberade…

Det var riktigt roligt att köra en 24-timmars igen. Med plotter, väderappar och SXK:s datoriserade loggbok/punktkort är det numera betydligt enklare att segla taktiskt.

Konstigt nog var det väldigt få som seglade i år – trots att det nu var hela svealandskusten som körde ett ihopslaget arrangemang. Kanske pandemin påverkat möjligheten att segla i år…