Vilodag 2 i Göteborg

I går fick vi en flaska vin i present av båtgrannen – 3 tyska ungdomar på en 30-fots segelbåt. Det var som tack för att vi lånade ut en borrmaskin under några timmar!

De behövde borra uppe i masttoppen för att sätta upp ett block. Gjordes med hjälp av båtsmansstol – dvs en i besättningen hissas upp i masten!

{Foto: Navinordic}

Vi ägnade några timmar åt Liseberg. Det var det fler som gjorde! Gothia Cup pågår, så det vimlar av klungor av ungdomar i fotbollströjor.

I dag hälsar vi Malte välkommen i eftermiddag.

Exit Göta Älv

I dag åker vi de sista 15 sjömilen på Göta Älv. När vi kommer fram till Göteborg har vi lagt ”Etapp 5” till handlingarna.

Älvängens klubbhamn (har 100 båtar – alla har sin sommarhamn i skärgården utanför Göteborg) var en lugn och trevlig övernattningshamn. Dock att det gungade ordentligt när 3.000-tonnarna gick förbi hamninloppet i 8 knop. (Inloppet är vinklat, så de sydgående fartygen märktes inte lika mycket.

Vi ska inte gå direkt till Göteborg, utan gör en avstickare till Kungälv och Bohus Fästning.