Planering 2019

Nu börjar jag så smått planera för sommarens långsegling.

Den 16 juni är det tänkta startdatumet.

Turen kommer även i år att innehålla slussar, fast bara ett par stycken. In genom Södertälje kanal, ett par strandhugg i Mälaren och sedan ut i Östersjön via Skanstull. I Stockholm är tanken att passa på att fira midsommar (på Skansen).

Sen är planeringen inte så detaljerad – än. Men färden kommer säkert att gå via Vaxholm, Furusundsleden upp mot Stockholms norra skärgård.

Hur långt norrut jag kommer ska bli spännande att räkna på. På hemväg är tanken att gå öster om Åland och vidare söderut genom Stockholms yttre skärgård – om vädret så tillåter.

Mer i denna kanal kommer inom några veckor.

Trevlig senvinter!

Stor flaggning

Vid särskilt högtidliga tillfällen kan man hissa alla signalflaggor från fören, över masten och ner till aktern. I Sverige kopplas signalflaggorna ihop i följande ordning: A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, Noll.

Det kallas stor flaggning.

I dag firade vi att det var midsommar samt att Eva-Charlotte och Christer kom på besök.