Lars 1929 – 2018

Min och min syster Gunillas pappa Lars var målarmästare under nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Tillsammans med sin bror Ingvar samt sin fru Inga och Ingvars fru Kenny bedrev de i många år måleriföretag i Nyköping med omnejd. Lars och Ingvar övertog företaget (Måleri AB Gustaf Johansson) från sin far Gustaf i mitten av femtiotalet när han avled.

Pappa Lars avled stilla i fredags den 3:dje augusti. Han ville så gärna ha följt med en dag på den här seglingen….