Oljeelände!

Makassar Highway heter det olycksaliga biltransportfartyg som i fyllan och villan körde in i det grundområde mellan Valdemarsvik och Västervik som heter Flatvarp/Jungfrusund.

I höjd med Ölands norra udde satte man autopiloten på fel kurs och somnade (är min teori). Från den kursförändringar har man gått för full maskin rakt fram och – efter flera timmar- kört rätt in i skärgården, där det inte finns någon farled ens för fritidsbåtar!

Den skärgården är ett av mina favoritområden. Det är tragiskt att där nu flyter iland mängder med oljeklumpar.

Kustbevakningen har just nu 5 båtar i området för att försöka ta upp oljan. Sjöräddningssällskapet bistår och har kört dit oljelänsar, b.la. från stationen i Arkö.