Lite underhållsjobb i kylan

Det gamla lucklåset, gav upp, efter drygt 40 års tjänst. ”Skruven” gick tvärt av i gängorna när jag skulle öppna för att komma upp på fördäck.

Nya låset på plats. Nytt tätmedel ska dit när det blir lite varmare.

Turligt nog har tillverkaren fortsatt tillverka låset med bibehållna mått. Så det var inte så svårt att byta.

Väl uppe på däcket demonterade jag resterna av den teakplatta i stävpulpiten, som sprack i somras.

Ska eventuellt sätta en rostfri platta under teakplattan, för att den ska få ett bättre stöd.

Ny beställd hos Canestedts Båt & Inredning { https://www.canestedts.se/ },som finns granne med varvet. Det kan bli ett av deras största jobb för året 😂